Käsikirjoituksen työstäminen

Käsikirjoitus on avainjuttu näytelmään, tv-sarjaan, videoon tai elokuvaan. Käsikirjoituksen onnistuminen on tärkeässä roolissa suunniteltaessa näytelmää, videota, tv-sarjaa tai elokuvaa. Ilman onnistunutta käsikirjoitusta ei tule myöskään hyvää näytelmätuotantoa.

Käsikirjoituksen tekemiseen kannattaa varata runsaasti aikaa. Kirjoittamiseen varattu aika on erittäin tärkeää, ettei tulisi kirjoitettua juttuja, jotka eivät ole jollain tapaa toteuttamiskelpoisia. Käsikirjoituksen kirjoittaminen ei ole samaa kuin kirjan kirjoittaminen, siihen täytyy suhtautua eri tavalla. Kirjan, esimerkiksi romaanin, kirjoittaminen ei vastaa näytelmän käsikirjoituksen kirjoittamista, koska romaanista ei välttämättä tehdä näytelmää. Romaanissa jutun juoni voi virrata ihan eri tavalla kuin käsikirjoituksen tekemisessä, missä täytyy ottaa useita asioita huomioon samaan aikaan. Käsikirjoituksen tulisi olla mielenkiintoinen tarina, mutta sen tulisi samalla olla myös toteuttamiskelpoinen tarina joko näyttämöllä tai valkokankaalla.

Miten työstää käsikirjoitusta?

Käsikirjoituksen työstämisen suunnitteluun kannattaa varata aikaa. “Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” -väittämä pätee tässäkin työssä erittäin hyvin. Käsikirjoituksen toteuttamisessa on monenlaisia vaiheita, jotta lopputuloksena saadaan hyvin toimiva näytelmä tai elokuva. Käsikirjoittajan tulee pystyä eläytymään katsojan rooliin samalla, kun hän valmistelee ja kirjoittaa käsikirjoitusta. Jos hän onnistuu eläytymään katsojan rooliin, tulee näytelmästä tai elokuvasta luultavasti menestyksekkäämpi kuin jos tämä eläytyminen ei jostain syystä onnistu. Käsikirjoitus voi pohjautua aivan uuteen tarinaan tai vaikka johonkin suosittuun kirjaan. Se mihin käsikirjoitus pohjautuu, määrittelee myös sitä, miten käsikirjoituksen tekeminen etenee.

Jos käsikirjoitus perustuu johonkin jo valmiina olevaan tarinaan, on käsikirjoittajan tunnettava valmis tarina erittäin hyvin ja monelta kantilta. Käsikirjoittaja pystyy jo lukiessaan tarinaa, esimerkiksi rakkausromaania, eläytymään tarinaan ja pohtimaan sitä, miten muuttaa tarina näyteltävään muotoon. Tarinan näytteleminen ja tarinan pelkkä lukeminen ovat kuin kaksi eri marjaa. Jotta tarinan näytteleminen onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, voi käsikirjoittaja olla yhteydessä romaanin kirjoittajaan. Tarinan kirjoittaja voi antaa ideoita käsikirjoittajalle, miten hän tarinan on tarkoittanut tai mitä milläkin kirjan luvulla on halunnut kuvata. Tämä sanallinen ajatustenvaihto auttaa käsikirjoittajaa ehdottomasti työssään eteenpäin. Pikkuhiljaa käsikirjoittaja alkaa sitten muokata tarinaa keskustelumuotoon ja vuoropuheiksi. Prosessi on pitkä ennen kuin näytelmä tai elokuva on valmis.

Käsikirjoitus voi olla myös ihan uusi tarina, käsikirjoittajan itse kirjoittama tarina. Jos käsikirjoittaja on itse kirjoittanut tarinan, on hänen helpompi ja nopeampi lähteä toteuttamaan tarinaa näytelmän tai vaikkapa tv-sarjan muotoon. Käsikirjoittajan oma tarina on muodostunut hänen omassa päässään ja hän itse parhaiten tuntee tarinan taustat ja tarkoitukset, täten hänen on helpompi lähteä työstämään tarinaa puheenvuoromuotoon. Tarinan henkilöt ovat käsikirjoittajalle jo hyvin tutut.

Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa taidokas käsikirjoittaja saa puettua tarinan näytelmän tai elokuvan muotoon. Aikaa käsikirjoittamiseen saattaa kulua hyvin eri tavoin, mutta lopputulos on lopulta se ratkaiseva elementti. Käsikirjoittajan työ ei ole kiireessä tehtyä tekstiä, vaan se on luovaa aikaa vievää työtä, johon kannattaa suhtautua huolellisesti. Käsikirjoittajan taitoja käsikirjoittaja voi harjoitella varmasti koko elämänsä ajan. Internetistä löytyy hyvin erilaisia ohjeita ja vihjeitä käsikirjoittamisen alkuun pääsemiseen. Netistä löytää myös vihjeitä ja mietteitä jo pitkään alalla oleville käsikirjoittajille. Aina voi kehittää itseään ja vinkkeihin kannattaakin tutustua.

Yhteenveto

Käsikirjoituksen kirjoittaminen on todellinen taitolaji, siihen vaaditaan monenlaisia taitoja. Pelkkä sanoja toisten perään ei johda mihinkään, vaan ajatus täytyy olla todella selkeä kirjoittaessaan puheenvuoroja. Näytelmään tai elokuvaan eläytyminen on todella yksi tärkeimmistä taidoista, ilman sitä ei työstä tule kunnollista. Käsikirjoittajan täytyy pystyä myös työskentelemään monien eri tahojen kanssa, jotta tarinasta saadaan yksi selkeä kokonaisuus. Käsikirjoittajan työ on todella vaativaa, mutta varmasti myös palkitsevaa, kun työ on saatu näyttämölle tai valkokankaalle asti.

Käsikirjoituksen kirjoittaminen
Käsikirjoituksen kirjoittaminen