Kirjailija suunnittelee ja kirjoittaa kirjan. Se on hänen teoksensa, hänen mielikuvituksensa ja taitonsa tuote, jota varten on istuttu tuntikausia tietokoneen ääressä. Kirjasta tulee tärkeä, usein jopa rakas. Tämä kaikki on aivan oleellista kirjoitusvaiheessa, muuten tarinan parissa ei millään jaksaisi viettää niin paljon aikaa. Samalla se kuitenkin tarkoittaa, että kirjailija on loppuvaiheessa varsin syvällä tarinassaan sekä henkilöhahmojen elämässä. Kirjaan ei saa enää otettua etäisyyttä ja on vaikea erottaa, mikä on oleellista tietoa tarinan kannalta ja mistä voisi karsia. Eikä yleensä mistään halua karsia, sillä kirjailijalle itselleen kaikki on tärkeää. Tässä vaiheessa mukaan astuu kustannustoimittaja.

Mitä kustannustoimittaja sitten käytännössä tekee?

Kustannustoimittajaa voisi kutsua kirjan ensimmäiseksi kriitikoksi – tai toisinaan myös kirjailijan parhaaksi ystäväksi. Parhaassa tapauksessa kirjailijan ja kustannustoimittajan suhde on niin luottamuksellinen, että kirjailija uskaltaa pohtia tarinansa käänteitä kustannustoimittajan kanssa ja toisaalta luottaa tämän neuvoihin. Kustannustoimittaja saa usein myös toimia korvana kirjailijan erilaisille kirjoitusmurheille. Molemmilla on kuitenkin sama päämäärä ja tavoite, että tästä syntyisi paras mahdollinen kirja.

Kustannustoimittajan työ vaihtelee paljon kirjan tyylilajin mukaan, sillä tekstit ovat keskenään hyvin erilaisia ja tarvitsevat eri määrän prosessointia. Runoihin kustannustoimittajat esimerkiksi suhtautuvat hellemmin kuin tietokirjoihin, joiden faktapohjaista tekstiä on helpompi muokata pelkäämättä tunnelman särkymistä. Tärkeää, ettei kustannustoimittaja ilman kirjailijan lupaa lähde muuttamaan tyyliä tai syvintä sanomaa. Taitava kustannustoimittaja osaakin esittää kirjailijalle tarkentavia kysymyksiä ja johdatella tätä itse miettimään, mitkä kohdat tekstissä vievät tätä tavoitetta eteenpäin. Hyvät kommentit auttavat tarinaa kehittymään, rönsyjen poistaminen tekee perustarinasta helpommin seurattavan ja sanomasta vahvemman. Toisen kommenttien perusteella myös omaa tarinaa on helpompi ajatella toiselta kantilta.

Kustannustoimittaja vahvistaa kirjailijan näkemystä

Tärkeää on, että kustannustoimittaja pyrkii nostamaan esiin kirjailijan tyyliä ja ominaispiirteitä, niistähän kirja muodostuu ja niiden perusteella kirja eroaa muista kirjoista. Kustannustoimittajan ei pitäisikään määrätä kirjailijaa tekemään tietyllä tavalla, vaikka tällaisiakin kauhutarinoita joskus kuulee. Kustannustoimittajalta odotetaan epämääräisen kritiikin sijasta konkreettisia parannusehdotuksia ja myös hänen pitää perustella näkemyksensä siten, että kirjailija pystyy ne ymmärtämään ja allekirjoittamaan. Sekä kirjailijan että toimittajan täytyy pystyä luottamaan siihen, että yhteistyö on mielekästä ja kehittää tekstiä.

Kustannustoimittajat ovat toki ihmisiä siinä kuin kirjailijatkin, jokainen siis oma persoonansa. Onkin tärkeää, että kirjailija ja kustannustoimittaja olisivat mahdollisimman toimiva työpari. Lisäksi yksi kiinnittää erityistä huomiota sanajärjestykseen ja pilkkuihin, toinen tarinaan sanomaan ja kolmas siihen, minkälaiselle yleisölle tarina on suunnattu ja mitä siltä silloin vaaditaan. Muutamia yleispiirteitä hyvään kustannustoimittajaan voi kuitenkin liittää. Kustannustoimittajan täytyy olla ammattimainen, tuntea laaja-alaisesti kirjallisuutta ja parhaassa tapauksessa pystyä näkemään, mihin kohtaan kirjallisuuden kenttää tekeillä oleva kirja asettuu. Kustannustoimittajan olisi hyvä olla melko lailla palautteenannon ammattilainen, kysymys on kuitenkin herkästä ja henkilökohtaisesta asiasta. Kriittisyyttä kuitenkin vaaditaan, muuten tarina ei kehity. Myös tarkkuus ja täsmällisyys ovat varsin toivottavia ominaisuuksia kustannustoimittajalle.

Näkymätön taustavoima

Valmiissa kirjassa näkyy usein siis vahvasti myös kustannustoimittajan kädenjälki, mutta heitä ei yleensä erikseen mainita paitsi mahdollisesti kirjailijan kiitoksissa. Aina toisinaan kirjallisuusmaailmassa nousee keskustelu siitä, pitäisikö kustannustoimittajan nimi näkyä myös kirjan kannessa. Kustannustoimittajat itse ovat useimmiten olleet sillä kannalla, että he eivät tätä kaipaa vaan orientoituvat työhönsä nimenomaan kirjailijan tukijoina. Kustannustoimittajat myös lukevat useita kirjoja samaan aikaan, eivätkä siinä mielessä sitoudu vain yhteen kirjaan. Joka tapauksessa he ovat täysin korvaamattomia kirjan kehittelyprosessissa. Paraskin käsikirjoitus vaatii editointia ja oikean kustannustoimittajan avulla teos voi helpommin saavuttaa täyden potentiaalinsa.