On helpompaa kirjoittaa kokonainen ja mukanaan vievä tarina, kun sen on suunnitellut huolellisesti. Tässä todellakin pätee sanonta siitä, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tarina pitäisi keksiä suoraviivaisesti alusta loppuun. Kohtaukset ja juonen voi hahmotella missä vaiheessa tahansa ja niitä voi siirrellä ja kokeilla, toimisivatko ne paremmin jossain toisessa järjestyksessä. Hyvin suunniteltu tarina ei myöskään jää yhtä helposti jumiin. Vaikka ei kokonaista tarinaa saisikaan suunniteltua, on hyvä laittaa kohdilleen ainakin selkeä alku, keskikohta ja loppu.

Mieti, mistä haluat kertoa

Jokaisella kirjoittajalla on hieman oma tyylinsä miten haluaa kehittää juonta ja hahmoja ennen kuin aloittaa varsinaisen kirjoitusprosessin. Itselleni on tärkeää, että tiedän edes suunnilleen mihin tarina on menossa ja mihin se päättyy, jotta en eksy liian pahasti sivuraiteelle. Toisinaan tarinan juoni tulee selkeästi mieleen heti alussa, joskus taas se vaatii enemmän pohtimista. Vasta tarinan selvittyä minulle selviää myös se, onko kyseessä monisatasivuinen romaani vai parinkymmenen sivun novelli. Ovatpa tarinat joskus muotoutuneet runoiksikin. Muodolle ei ehkä tässä vaiheessa kannata antaa vielä liian suurta painoarvoa.

Kun juoni on suunniteltu etukäteen, pysyy kirjoittaja paremmin edes lähellä punaista lankaa ja tarina etenee sujuvasti. Ilman kunnolla suunniteltua juonta tarinasta tulee helposti vain yhdistelmä hyviä kohtauksia, jotka eivät kuitenkaan nivoudu täydellisesti toisiinsa. Joitain yllätyksiä kannattaa toki itselleenkin jättää. Näin kirjoittaminen pysyy mielenkiintoisena. Toisaalta voit myös olla melko varma, että jos tarina yllättää sinut, yllättää se lukijankin.

Löydä oma tapasi suunnitella

Vaikka juonen olisi suunnitellut tarkastikin etukäteen, muuttuu se usein kirjoittaessa. Tämän takia suunnitteluvaiheeseen ei kannata jäädä liian pahasti jumiin. Juonen muuttumiseen voi vaikuttaa esimerkiksi hahmojen kehittyminen, jonka myötä suunniteltu teko tai reaktio ei enää sovikaan tietylle hahmolle. Tarinaan saattaa suunnittelusta huolimatta jäädä myös yllättäviä epäloogisuuksia, joita joutuu myöhemmin kiertämään.

Suunnitteluun on varmasti yhtä monta tyyliä kuin on kirjoittajaakin. Se on hyvin henkilökohtainen prosessi ja kannattaa selvittää, mikä tapa itselle on toimivin. Toiset pystyvät pitämään ajatukset järjestyksessä omassa päässään, toiset taas haluavat kirjata ajatukset selkeästi paperille. Joillekin kirjoittaminen on helpointa tietokoneella tai puhelimella. Yksi kokeilemisen arvoinen keino on kirjoittaa eri tapahtumia, henkilöitä ja kokonaisia kohtauksia lapuille, jolloin helppo järjestellä tarinaa uudelleen ja kokeilla eri tapahtumaketjuja vain liikuttelemalla lappuja. Yksi kätevä ideoinnin apuväline on käsitekartta eli mind map. Tässä useille koulustakin tutussa tekniikassa paperin keskelle kirjoitetaan jokin yleinen käsite, joka voi olla vaikkapa tarinan perusajatus, ja sen ympärille kerätään muita sanoja ja pienempiä kokonaisuuksia, jotka liittyvät jollain tavoin pääaiheeseen.

Jos sinulla on vaikeuksia alkuun pääsemisessä tai käsitekartta tuntuu liian työläältä, voi ajatusten antaa tulla myös vapaammassa muodossa. Kokeile vaikka kerätä tyhjälle paperille sellaisia asioita, jotka haluat ehdottomasti sisällyttää tarinaasi. Tässä vaiheessa järjestyksellä ei ole väliä eikä sillä, liittyvätkö asiat toisiinsa. Nämä voivat olla aiheita, yksittäisiä sanoja, nimiä, hahmoja, tapahtumapaikkoja, yksittäisiä tapahtumia tai pätkiä juonesta. Tämän jälkeen tutkaile paperia kaikessa rauhassa ja katso, saisitko jotkut asioista liittymään toisiinsa tai voisiko joitain niistä yhdistää. Kaikki ideat eivät mahdu samaan tarinaan, mutta tämä on hyvä keino selvittää, mille niistä löytyy luonnollisesti yhteyksiä. Jäljelle jääneet ideat voi säilöä seuraavaa tarinaa varten. Kirjoittamisen lisäksi voit kokeilla piirtää kuvia tai ottaa vaikka valokuvia sellaisista paikoista, jotka voisivat sopia tarinaasi.